Prefabrik Yapılar

Prefabrik yapı, bu terim çoğumuzun bir fabrikada inşa edilen komple yapılar ve daha sonra şantiyeye taşınıp bir temel üzerine oturtulduğunu düşünmesine neden olur. Büyük ölçüde, bu fikir oldukça doğrudur.

Daha basit bir ifadeyle, Prefabrik veya prefabrikasyon, bir yapının bileşenlerinin bir fabrikada veya başka bir üretim sahasında bir araya getirilmesi ve daha sonra tüm montajların yapının yerleştirilmesi planlanan şantiye sahasına taşınması uygulamasıdır. Bu teknik, zaman, ücret ve malzeme tasarrufu sağlayarak inşaat maliyetlerini kontrol eder. Prefabrik birimler, kapılar, duvar panelleri, zemin panelleri, merdivenler, pencere, duvarlar, çatı makasları, oda boyutundaki bileşenler ve hatta bazen tüm binaları içerebilir.

Bu inşaat yöntemi çok popülerlik kazanıyor ve dünya çapındaki inşaatçılar kaliteli yapılar inşa etmek için fabrika hassasiyetini ve verimliliklerini kullanıyor.

Prefabrik yapı, mükemmel tasarımın güncel yüksek performanslı mekanizmalar ve kalite kontrollü üretim prosedürleriyle birleşimidir. Çalışma esas olarak iki aşamada gerçekleştirilir, birincisi fabrikalarda veya nihai lokasyonu dışındaki bir lokasyonda yer alan bileşenlerin imalatı ve ikinci aşama yapının nihai pozisyonda montajıdır.

Farklı prefabrike bölümler büyük miktarlarda üretilmekte ve daha sonra çeşitli şantiyelere sevk edilmektedir. Prekast beton üniteler inşaatta kullanılmadan önce sertleştirilir ve dökülür. Bununla birlikte, bazen, inşaatçılar şantiyede bileşenleri döker ve sertleştikten sonra bunları gerçek konuma kaldırırlar.

Prefabrik teknikler ile kötü hava koşulları inşaat sürecini artık aksatmıyor, hatta şantiyede zaman ve malzeme israfını azaltmaya yardımcı oluyor. Bu teknik aynı zamanda yapıların hızlı bir şekilde kurulmasını sağlar.

Prefabrikasyonun Kullanım Alanları

Prefabrikasyon sadece büyük binaların yapımında kullanılmaz, ancak başka kullanımları da vardır:

  1. Prefabrike yapıların en yaygın olarak kullanılan şekli, belirli bir yapı elemanının defalarca tekrarlandığı yapılarda prefabrik beton ve çelik kesitlerin kullanılmasıdır.
  2. Prefabrikasyon, betonu şantiyeye taşıma ihtiyacını ve sıkışık bir şantiyede ıslak karıştırma ve pompalama ihtiyacını ortadan kaldırır. Ayrıca fabrikalarda beton bölümlerinin dökülmesi, kalıpların tekrar tekrar kullanılmasını sağlar.
  3. Çelik bölümlerin prefabrike edilmesi, yerinde kesme/kaynak yapma maliyetlerini düşürür ve ayrıca bağlantılı tehlikeleri de azaltır.
  4. Bu teknikler aynı zamanda apartman blokları, mükerrer konut birimleri, ofis blokları, depolar ve fabrika binalarının bulunduğu konut geliştirmelerinde de kullanılmaktadır.
  5. Prefabrik cam ve çelik profil büyük binaların dış cephelerinde yaygın olarak kullanılmaktadır.
  6. Prefabrik köprü sistemleri ve elemanları, köprü tasarımcıları ve müteahhitler için maliyet, inşaat süresi ve güvenlik çevresel etki inşa edilebilirliği açısından dikkate değer faydalar sunar.
  7. Cep telefonu radyo kuleleri ve diğer hizmetler çoğu zaman çok sayıda prefabrik bölümden oluşur.
  8. Bu teknoloji aynı zamanda uzay araçları ve uçakların montajında ​​da yaygın olarak kullanılmaktadır. Gövde bölümleri ve kanatlar gibi bileşenler genellikle farklı ülkelerde veya eyaletlerde üretilir ve daha sonra asıl sahada monte edilir.

To be eligible for a return, your item must be unused and in the same condition that you received it. It must also be in the original packaging.

Hemen Sipariş Oluşturun

Contact us at {email} for questions related to refunds and returns.